Strona główna -> Kadra -> dr hab. Öztürk Emiroğlu

Dr hab. Öztürk Emiroğlu, adiunkt

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prowadzone zajęcia: historia literatury tureckiej, seminarium, konwersatorium, praktyczna nauka języka tureckiego, język osmański, literaturoznawstwo

Obszary zainteresowań naukowych: współczesna literatura turecka, polsko-tureckie stosunki kulturalne, dzieje badań turkologicznych w świecie i w Poslce, tradycja i  nowoczesność w literaturze tureckiej, literatura dla dzieci w Polsce i w Turcji, stosunki między literaturą a polityką...

 WYKAZ PUBLIKACJI

 Książki

 1. Polska Bibliografia Turkologyczna, Wydawnictwo Agade, Warszawa 2012, (współautor: Tadeusz Majda)

2. Osmanowie (praca zbiorowa, hasła dotycze wielkie postaci, na arenie politycznej, w kręgu sztuki i nauki), Wydawnictwo Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2011

3. Tradycja i nowoczesność w literaturze tureckiej 1718-1895, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2009

4. Leksykon wiedzy o Turcji, (praca zbiorowa – hasła dotyczące literatury tureckiej, szkolnictwa wyższego, sportu i zdrowia), Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2004

5. Mevlana- Nasz Pan, Drukarnia pl., Warszawa 2007, (współautor:  Ewa Warowicka).

6. Falih Rıfkı Atay Dil Yazıları / Artykuły Falih Rıfkı Ataya na temat języka, Wydawnictwo Yargı, Ankara 2002

7. Wybór artykułów z polskiej prasy międzywojennej na temat Turcji z czasów wojny wyzwoleńczej i rządów Atatürka (19 maja 1919 – 1 września 1939) Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2001, (współautor: Agnieszka Zastawna)

8. Türkiye’de Edebiyat Toplulukları / Grupy literacki w Turcji, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2001. Wyd. II. Akçağ, Ankara 2003.  Wyd. III. Akçağ, Ankara 2008.  Wyd. IV. Akçağ, Ankara 2011

9. Hisarda Kültür ve Sanat Konuşmaları / Rozmowy o kulturze i sztuce w czasopiśmie “Hisar”, Wydawnictwo Minister Kultury, Ankara 2001

10. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu ve Edebî Faaliyetleri / Grupa literacka Hisar i jej działalność w literaturze tureckiej okresu Republiki, Wydawnictwo Minister Kultury, Ankara 2000. Wyd. II. Akçağ, Ankara 2007

 Artykuły

1. Malgorzata Lebecka-Koecherowa’s Place in Poland’s Turkology (1917-2011), “Modern Turkish Literature Researches”, nr 6, Lipiec-Grudzień 2011, s.139-148 

2. Twórca nowoczesnej literatury tureckiej İbrahim Sinasi i jego poglądy na cywilizacje Zachodu i Wschodu, Od Anatolii Po Syberię Świat turecki w oczach badaczy, pod redeakcją Ewy Siemieniec-Gołaś i Jordanki Georgiewej-Okoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2010, s. 49-55.

3. Miejsce elementów literatury ludowej w tureckiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Świat Orientu -Orient w świecie, red. A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 65-70

4. Kaynağını Gelenekten Alan Hisarcılar / Grupa Hisar pobierajac swoje żródła z tradycji, “Turkish Studies”, Volume 4, I-II winter 2009, s. 1309-1331

5. Z historii polskiej orientalistyki w połowie XX w. List Seraja Szapszawa pisany po turecku do Tadeusza Kowalskiego, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2, 2009. (współautor: prof. dr Jan Tyszkiewicz)

6. Spotkanie młodoturków Polaka i Austriaka w Baden-Baden, „Przegląd Orientalistyczny”, nr. 1-2, 2008, s. 18-22

7. Tanzimat’tan Cumhuriyete Siyasal Süreçle Uyum Derecelerine Göre Şair ve Yazarlar/  Stopień zaangażowania politycznego poetów i pisarzy tureckich w  okresie od Tanzimatu do czasów Republiki, „Muhafazkâr Düşünce”, nr 13-14, Yaz-Güz 2007, s. 147-156

8. Język polski, język turecki, „Kwartalnik Polonicum”, nr 2, sierpień 2006, s. 53-55

9. Atatürk’ün Ölümüyle İlgili Bir Mektup / List związany ze śmiercią Atatürka, „Türk Dili”, nr 587, Kasım 2000, s. 492-493

10. Malgorzata Labecka Koecherova’nın Türk Halkları Mitolojisi / Mitologia ludów tureckich Małgorzaty Łabęckiej Koecherowej, „Türk Dünyası„, nr.9, wiosna 2000, s.202-205

11. Polonya Basınında Atatürk Dönemi Türkiyesi (19 Mayıs 1919-1 Eylül 1939) / Turcja okresu Atatürka w prasie polskiej (19 maja 1919- 1 września 1939), „Türk Dünyası”, nr 8, Eylül 1999, s. 469-471

12. Yetmiş Yıl Sonra Yedi Meşale Üzerine” / Yedi Meşale po siedemdziesięciu latach, „Türk Lehçeleri ve Edebiyatı”, nr 20, sierpień 1998, s. 86-93

13. Hisarda Feyzi Halıcı / Feyzi Halıcı w czasopismie Hisar,Çağrı”, nr 463, Haziran 1998, s. 24-27

14. Senden Kurtul Sana Kaç Şiiri Üzerine / Wiersz „Senden Kurtul Sana Kaç”, „Çağrı”, nr 417, sierpień 1994, s. 19-20

 Referaty

 1. Polska i Polacy według Cemila Meriça, IV. Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, 6-7 Ekim 2010, Poznan, (w druku)

2. Alexander Chodzko’nun Köroğlu Hikayeleri Varyantı / Warjanty opowiadań Koroglu Alexandera Chodzko, Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (17-18 Ekim 2009), Bildiriler. Bolu, 2011, s.266-271  

3. Polonyalı İki Gezginin Kaleminden XIX. Yüzyıl İstanbul’u / Stanbuł XIX wieku według polskich dwóch podróznich, VII. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 6-10 Ekim 2009, Ankara, Bildiriler II,  Atatürk Kültür Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s.89-96

4. Türk ve Polonya Masallarının Karşılaştırmalı İncelenmesi / Badania porównawcze polskich i tureckich bajek, International Symposium of Comparative Literature, 29 April-1 May 2009, Gazi University, Ankara (w druku)

5. Yahya Kemal Beyatlı’nın Polonya’da Büyükelçiliğinin Polonya Basınında Yansımaları ve Edebi Üretimine Etkileri/ Yahya Kemal Beyatlı jako ambasador Turcji w Poslce wpływ polskiej pracy, Bir Medeniyeti Yorumlamak Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu Bildiriler, 3-7 listopad 2008, İstanbul, s.261-268 

6. Polonyalıların Gözüyle XIX. Yüzyıl Üsküdarı/ Skutary XIX wieku oczamy Polaków, VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 06-09 Kasım 2008, İstanbul, Bildiriler II, s.59-68      

7. II Konctytucja oraz Osmański parlamentarizm w prasie polskiej, II Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, 5-6 Czerwiec 2008, Warszawa, (w druku)

8. Polonya Edebiyatında Türkler / Turkowie w literaturze polskiej, ICANAS 38 Congress, 10-15 September 2007, Ankara, Bildiriler II, 2008, s.647-657

9. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Sosyal Süreçle Uyum Derecelerine Göre Şair ve  Yazarlar” / Stopień zaangażowania społecznego poetów i pisarzy  tureckich  w  okresie od Tanzimatu do czasów Republiki, International Congress of Turkish Studies 16th CIEPO Symposium, 14-19 czerwiec 2004, Warszawa  

10. Polonya’da Çocuk Kitapları” / Książki dla dzieci w Polsce, 20-21 styczeń 2000, [w: red. Sedat Sever], I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Wydawnictwa Uniwersytetu Ankarskiego, Ankara 2000, s.152-158

11. Turkish Literature in the Era of Atatürk, [w:]  Symposium Organised on the Occasion of the Anniversary of the Foundation of the Republic of Turkey, Institute of Oriental Studies, Warsaw University 29.10.1998,  Dialog, Warszawa 1999, s. 67-78

12. The Role of the Periodicals in the Development of Turkish Litarature after Tanzimat, International Congress of Turkish Studies 13th CIEPO Symposium  21-25 September 1998, [w:]  Acta Viennensia Ottomanica, Wiedeń 1999, s.81-84

13. Ardahan Yöresinde Köroğlu Hikayeleri Varyantı” / Warianty opowieśni o Köroğlu z okręgu Ardahan, Uluslararası Bolu’da Halk Kültürü ve Sempozyumu 11-12 pażdziernik 1997, Bolu, [w:] Bolu’da Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyum Bildirileri, Wydawnictwa Uniwersytetu im. Abanta Izzeta Baysala, Bolu 1998, s. 368-372

14. “Edebiyat Bilimi Açısından Nasrettin Hoca Fıkraları” / Opowiadania Nasrettina Hodży z punktu widzenia literaturoznawstwa, Geleneksel İzzet Baysal Şükran Günü VII Paneli, Bolu, 16 maj 1996

15. Çocuk Gazete ve Dergileri Üzerine / Gazety i czasopisma dla dzieci, Birinci Çocuk Edebiyatı Sempozyumu, 23 kwiecień 1994 Ankara, [w:] 23 Nisan Bildirileri ve  Tartışmalar, Wydawnictwo İlesam, Ankara 1994, s.137-140

 PRZEKŁADY - WYWIADY - OPOWIADANIA

 1. Türkolog Lucyna Antonowicz-Bauer ile Türkoloji Üzerine Söyleşi Rozmowa z turkologiem Lucyną Antonowicz-Bauer  na temat turkologii, „Türk Dili, nr 693, wrzesień 2009, s.424-427

2. Türkolog Zofia Dubinska ile Türkoloji Üzerine Söyleşi / Rozmowa z turkologiem Zofią Dubinską na temat turkologii, „Türk Dili, nr 693, wrzesień 2009, s. 420-423

3. Konstanty Ildefons Gałczyński, Piesń / Şarkı, „Türk Dili, nr 690, czerwiec, 2009, s.486 (przekład wiersza)

4. Konstanty Ildefons Gałczyński, Pyłem ksieżycowym /Ay Tozu, „Türk Dili, nr 662, luty 2007, s.146 (przekład wiersza)

5. Gönül Çınarlı Eşi Mehmet Çınarlı’yı Anlatıyor / Żona Mehmeta Çınarlı, Gönül opowiada o swoim mężu, „Türk Edebiyatı”, nr 346, sierpień 2002, s.26-28

6. Hisar Topluluğunun En Genç Üyesi Osman Fehmi Özçelik 50 Yıl Sonra Hisarcıları ve O Dönemin Sanat-Edebiyat Ortamını Anlatıyor / Najmłodszy człowiek grupy Hisar, Osman Fehmi Özçelik, Hisarczycy w 50 lat później, opowiada o środowisku artystyczno - literackim tamtego okresu, „Dil Dergisi”, nr 108, październik 2001, s.53-63.

7. “Nasza Kesgarnia Yayımlar Müdiresi Jolanta Sztuczynska ile Polonya’da Çocuk Kitapları Üzerine / Rozmowa z dyrektorem wydawnictwa Nasza Księgarnia Jolantą Sztuczyską o książkach dla dziecie”, „Tömer Dil Dergisi„, nr.107, wrzesień 2001, s.69-74   

8. Akıllı Kurt, Uyanık Karga / Mądry wilk, Sprytna wrona, „Karınca Kardeş”,  nr  9, kwiecień 2001, s.8-9 (Bajki dla dzieci)

9. Prof. dr  Joanna  Papuzińska ile Dördüncü Edebiyat Üzerine Söyleşi / Rozmowa z prof. dr Joanną Papuzińską na temat czwartej literatury, „Tömer Dil Dergisi”, nr 94, sierpień 2000, s.85-88.

10. Nereden Nereye / Skąd Dokąd, „Dil Dergisi”, nr 96, październik 2000, s.91-93 (Opowiadanie).

11. Prof. dr. Tadeusz Majda ile Türkoloji Üzerine Söyleşi / Rozmowa z prof. dr Tadeuszem Majdą na temat turkologii, „Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi”, nr.19, czerwiec 1998, s.64-68.